Historyczny pokój zagadek działał w latach 2017-2018

Edukacyjny escaperoom Instytutu Pamięci Narodowej – to były doskonałe zajęcia z kreatywnego myślenia i pracy zespołowej.

Instytut Pamięci Narodowej oraz ROOM ESCAPE WARSZAWA stworzyli wspólnie pierwszy edukacyjny escaperoom, który działał w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie blisko 2 lata. Dzięki zabawie, uczniowie rozwijali umiejętności pracy w grupie oraz zdobywali wiedzę w nowoczesny, ułatwiający przyswajanie informacji sposób.

Escape Room Instytut Pamięci Narodowej przybliżał historię Żołnierzy Wyklętych. Gra umożliwiała zdobycie konkretnej wiedzy na temat historii z początków Polski Ludowej oraz poznanie realiów życia Żołnierzy Wyklętych.Udział w grze Escape the Room mogły brać grupy 2-5 osobowe. Minimalny wiek graczy wynosił 12 lat.Ucieczka z pokoju wraz z omówieniem trwała ok. 1,5 godziny.Na przejście pokoju zagadek i wykonanie zadania uczestnicy mieli 60 minut.

W pokoju, uczestnicy gry jako grupa Żołnierzy Niezłomnych otrzymywali zadanie odbicia więźnia. Aby tego dokonać, musieli wykonać serię zadań związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczynając grę Escape Room IPN, nie trzeba było posiadać żadnej wiedzy, udział w rozgrywce pozwalał na zdobycie kluczowych informacji niezbędnych do osiągnięcia celu. Taka forma edukacji wykorzystuje zjawisko znane z innych gier edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, czyli naukę przez zabawę.

Pokój zagadek dla IPN zrealizował Room Escape Warszawa®.

Jakie umiejętności rozwijali uczniowie w edukacyjnym escaperoomie INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ?

• płynne myślenie: to zdolność generowania w krótkim czasie wielu rozwiązań (idei, pomysłów) dla określonego problemu. Znaczenie płynności w myśleniu twórczym jest kluczowe w niekonwencjonalnych sytuacjach i pozwala na rozwiązywanie dotąd niespotykanych problemów.

• kreatywność: umiejętność tę pobudza stosowanie codziennych przedmiotów w celu osiągnięcia niecodziennych skutków. Wiele z przedmiotów nas otaczających posiada wyjątkowe cechy, dzięki którym zwykłe przedmioty mogą być użyte w inny, oryginalny sposób – wystarczy się rozejrzeć!

• myślenie przyczynowo-skutkowe: dokładna analiza problemu pozwoli na szybsze odnalezienie jego rozwiązania, a świadomość oczekiwanego skutku ułatwi poszukiwanie narzędzi, którymi należy rozwiązać zadanie. Podejście to jest dużo skuteczniejsze aniżeli metoda prób i błędów.

• działanie pod presją czasu: odporność na stres należy do tzw. kompetencji miękkich pozwalających na skuteczne kierowanie swoim zachowaniem. Presja czasu stresuje, ale jednocześnie motywuje do działania, wyzwala energię i sprawia, że stawiamy czoła przeciwnościom. Ważne jest, aby nauczyć się ją wykorzystywać!

Co to jest ROOM ESCAPE WARSZAWA?

ROOM ESCAPE WARSZAWA, czyli ucieczka z zamkniętego pokoju, to nauka poprzez zabawę. Podczas każdej przygotowanej przez nas przygody, uczniowie mają 60 minut na wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia. Muszą szukać rozwiązań, łączyć fakty i uruchamiać mechanizmy, które pozwolą im na wydostanie się z pułapki. To zadanie wymagające analitycznego myślenia, szybkiego kojarzenia faktów oraz kreatywności i spostrzegawczości. Gra edukacyjna bazuje na pracy zespołowej oraz rozwiązywaniu zadań logicznych, matematycznych i zręcznościowych. To znakomity pomysł na wspólną wycieczkę oraz zajęcia integracyjne, które pobudzą młode umysły i zmuszą uczniów do logicznego myślenia oraz działania w grupie.