1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.roomescape.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w Room Escape Warszawa® uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.roomescape.pl, telefonicznie pod numerami telefonów: 503 966 012, 500 351 342, 22 118 30 62, za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres biuro@roomescape.pl lub osobiście w jednym z trzech lokali Room Escape Warszawa®:

  • przy ulicy Waryńskiego 9 (wejście przez bramę od ulicy Śniadeckich 1/15) w Śródmieściu,
  • przy ulicy Inżynierskiej 1 na Pradze,
  • przy ul. Marszałkowskiej 140 w Centrum.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia (polski lub angielski)
e) numer telefonu kontaktowego
f) adres email
g) sposób płatności
h) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

3.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem.

Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

3.4 Rezerwację można odwołać za pomocą linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie bądź osobiście.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:

4.1 Gra w Room Escape Warszawa® odbywa się w jednym z 9 pokoi: Piwnica, Indiana, Laboratorium przy ulicy Waryńskiego 9 (wejście przez bramę od ulicy Śniadeckich 1/15) w Śródmieściu oraz Wehikuł Czasu, Muzeum i Pokój Rycerski przy ulicy Inżynierskiej 1 na Pradze oraz Olimp, Muszkieterowie i Interactive przy ul. Marszałkowskiej 140 w Centrum.

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Room Escape Warszawa®. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. W wyjątkowych sytuacjach możliwy udział 6-tej osoby w pokoju za dopłatą 30/35 zł w zależności od dnia i godziny wejścia.

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, film wprowadzający, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Room Escape Warszawa® mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach lub u pracowników Room Escape Warszawa®. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Room Escape Warszawa® dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Room Escape Warszawa mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

4.8 Na czas gry uczestnikom udostępnione zostają zamykane szafki, w których mogą zostawić swoje rzeczy osobiste, w tym telefony i sprzęt elektroniczny. Szafki zamykane są na klucz, który uczestnik zabiera ze sobą do pokoju zagadek. Po zakończeniu gry, przed opuszczeniem lokalu, uczestnicy zobowiązani są do opróżnienia szafek oraz do zwrotu kluczy do szafek pracownikom Room Escape Warszawa®.

5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.

5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Room Escape Warszawa® przed rozpoczęciem zabawy.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Room Escape Warszawa® pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 Room Escape Warszawa® nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność

6.1 Płatności w Room Escape Warszawa® dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, w Euro lub Voucherem Prezentowym.

6.2 Koszt gry to 180 zł w dni robocze po godzinie 15.00 oraz w weekendy i święta lub 150 zł w dni robocze przed godziną 15.00.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery

7.1 Posiadamy dwa rodzaje voucherów:

  • Voucher Prezentowy STANDARD, który można zakupić w siedzibie Room Escape Warszawa®, zamówić telefonicznie lub przez pocztę e-mail: voucher@roomescape.pl. Koszt Vouchera to 180 zł (plus ew. koszty wysyłki patrz. zakładka VOUCHERY), uprawnia on do zabawy w jednym z naszych pokoi.
  • Voucher Prezentowy VIP, który można zakupić w siedzibie Room Escape Warszawa®, zamówić telefonicznie lub przez pocztę e-mail: voucher@roomescape.pl. Koszt Vouchera to 199 zł (plus ew. koszty wysyłki patrz. zakładka VOUCHERY), uprawnia on do zabawy w jednym z naszych pokoi oraz do prezentu, który dodatkowo po grze otrzymuje wskazana przez grupę osoba.

7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu

7.3 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.

8. Dane osobowe

8.1 Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą Room Escape Warszawa®.